Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Tilasi Oy
Sarvastonkuja 10, 00840 Helsinki
Y-tunnus: 2255120-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erja Taipale
+358 (0) 44 3350 668
erja@tilasi.fi

Rekisterin nimi

Tilasi Oy:n nettisivujen asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Tilasi Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilasi Oy:n nettisivujen yhteydenottolomake.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tilasi Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.
Tilasi Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Tilasi Oy käyttää nettisivuilla evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyden rekisterin yhteyshenkilöön.