TIETOSUOJASELOSTE


1.Rekisterinpitäjä

Tilasi Oy, Sarvastonkuja 10, 00840 Hki

2.Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Erja Taipale

3.Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden ja  yhteistyökumppaneiden yhteystietoja. Ainoastaan Tilasi Oy:n henkilökunta voi käsitellä ja ylläpitää rekisteriin kerättyjä tietoja. Rekisteritietoja voidaan käyttää mm. palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ja Tilasi Oy:n väliseen markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

4.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietorekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään, yritysten www-sivuilta sekä yhteydenotoista.

5.Henkilötietojen luovuttaminen

Tilasi Oy:n henkilökunta ei luovuta ulkopuolisille mitään asiakasrekisterissä olevaa tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

6.Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

7.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllämainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä.Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan.